POZNAJ

NASZĄ FUNDACJĘ
Kilka słów o nas

Historia naszej organizacji

Fundacja powstała jako konsekwencja wcześniejszej niesformalizowanej aktywności społecznej.

Od wielu lat członkowie Fundacji Skrzydła działali społecznie w ramach województwa pomorskiego. Dziś kontynuują te działania, które skupiają się wokół szerzenia wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Najważniejsze obszary działania to: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Od wielu lat obserwuje się coraz mniejsze zaangażowanie młodzieży w życie społeczne. Chcemy stworzyć przestrzeń do prawidłowego rozwoju młodego człowieka, wspierać rodzinę, kultywować pamięć historyczna. Nasze doświadczenie opieramy na współorganizacji takich wydarzeń jak marsz dla życia i rodziny, defilada żołnierzy niezłomnych, wielu konferencji oraz wydarzeń poszerzających wiedzę o rodzinie i małżeństwie.
NASZA HISTORIA

NASZ ZESPÓŁ

Fundacja od swojego początku pragnie wskazywać drogę holistycznego rozwoju człowieka. Bez rozwoju DUCHA nie można wzrastać fizycznie i psychicznie.

Menadżer z doświadczeniem zarządzania korporacją międzynarodową oraz NGO. Kobieta menadżer budująca swoje doświadczenie w projektach międzysektorowych, jak również społecznych. Zorganizowana, skuteczna, systematyczna, kreatywna. Od lat wspierająca rozwój lokalnych środowisk patriotycznych i chrześcijańskich.
Prezes Fundacji

Agata Szczuka

Fundacja od swojego początku pragnie wskazywać drogę holistycznego rozwoju człowieka. Bez rozwoju <strong>DUCHA</strong> nie można wzrastać fizycznie i psychicznie.
Czym się zajmujemy?

Obszar naszych działań

Czy pomożesz nam wspierać nasze społeczeństwo?

Prosimy o twoje wsparcie. Zapraszamy do wsparcia poszczególnych projektów oraz wsparcia celów statutowych.
numer konta: 52 1090 1098 0000 0001 4293 8518