Nowy projekt: „Osoby z niepełnosprawnością -ekspertami”


Serdecznie zapraszamy do zapisu i udziału w naszym najnowszym projekcie! 

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Program NOWEFIO 2021-2023.

Już we wrześniu rozpoczynamy projekt skierowany do osób z MPD lub osób z problemem w samodzielnym poruszaniu.  

Naszym celem jest pomoc tym osobom w samorealizacji i aktywizacji zawodowej. 

W ramach projektu odbędzie się indywidualny tutoring, który będzie dostępnym wsparciem dla wszystkich uczestników. Tutorami będą osoby z wykształceniem w zakresie psychologii, pedagogiki specjalnej, psychotraumatologii lub psychoterapii z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością lub chorobami przewlekłymi. 

W projekcie dla uczestników dostępne będzie również doradztwo merytoryczne w zakresie neuropsychologii i neurorehabilitacji. Będzie ono obejmowało konsultacje uczestników projektu z psychologiem klinicznym specjalizującym się w neuropsychologii posiadającym doświadczenie w pracy z osobami z MPD i NR. 

Projekt obejmie 4 moduły szkoleniowe.

Pierwszy moduł skupi się na kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych. Nacisk zostanie położony na radzenie sobie ze stresem, bólem oraz na swobodne porozumiewanie się na temat własnych potrzeb.

Drugi moduł szkoleniowy będzie dotyczył kreatywnego rozwiązywania problemów. W trakcie niego odbędą się również warsztaty z psychologii twórczości.

Przy kolejnym module uczestniczyć będzie agencja marketingowa Leżę i Pracuję. W tym module odbędą się dwa rodzaje szkoleń. Szkolenia dotyczące wykorzystywania mediów społecznościowych, marketingu, reklamy swojej grupy, jej potrzeb i celów. A także szkolenia z zakresu innowacji, w tym w przestrzeni rehabilitacyjnej.

Z kolei w ostatnim module odbędą się warsztaty przy wykorzystaniu robota rehabilitacyjnego Luna.  Dodatkowo uczestnicy będą wykorzystywać zdobytą na szkoleniach wiedzę. W grupach rozpoczną działania medialne i innowacyjne   

Wiedza i doświadczenie zdobyta w życiu i ramach naszego projektu umożliwi uczestnikom udział w rozpoczęciu zmiany sposobu wdrażania sprzętów rehabilitacyjnych w taki sposób, aby były one lepiej dostosowane do potrzeb ich użytkowników. 

Jeśli chcesz zmieniać przyszłość, jeśli chcesz mieć wpływ – zapraszamy do zapisania się do projektu!

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Program NOWEFIO 2021-2023.

E-mail:

asz@fundacja-skrzydła.pl

Telefon:

602 172 216

Zostaw komentarz