Komiks B2


Naszym kolejnym projektem było stworzenie komiksu, który opowiada o tajnej akcji harcerzy na terenie pomorza. Przygotowany projekt przekazaliśmy do młodzieży w województwie pomorskim. Szkoły, które otrzymały od nas komiks były zachwycone.

Głównym powodem zorganizowania akcji „B-2” była chęć ocalenia Gdyni i jej mieszkańców przed niszczącymi skutkami działań wojennych. Tajny Hufiec Harcerzy odniósł sukces – dzięki zdobytym informacjom o niemieckich przygotowaniach obronnych na terenach Gdyni, a następnie przekazaniu ich dowództwu armii radzieckiej, zminimalizowano straty wśród ludności cywilnej oraz powstrzymano dewastację miasta. Niestety to co początkowo uznawane było za wyzwolenie Gdyni okazało się nową okupacją – tym razem komunistyczną. Droga do prawdziwej wolności, przypłacona krwią wielu polskich patriotów, zajęła 45 lat.

Zostaw komentarz