Projekt edukacyjny „Patriotyzm – historia i przyszłość”


Projekt – Historia i Przyszłość w sposób szczególny wybrzmiewa w kontekście 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Chcemy poprzez niego po raz kolejny przybliżyć wartości patriotyczne odnoszące się do całego kraju jak i naszej osobistej postawy.

Głównymi celami naszego projektu są:

 1. Pobudzanie do refleksji nad tym, czym jest współcześnie patriotyzm i jak go rozumieć.
 2. Budowanie poczucia tożsamości i dumy narodowej.
 3. Wzbudzanie zainteresowania wiedzą historyczną dotyczącą regionu Pomorza.
 4. Budowanie świadomości społecznej i narodowej.
 5. Wspólne szukanie form społecznej aktywności młodego pokolenia.
 6. Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla szkoły

Inicjatorem projektu jest Fundacja Skrzydła, która powstała w bieżącym roku. Do tej pory mniej formalnie współpracowała z Fundacją Gladius Gloriae, Bractwem Świętego Pawła przy organizacji Marszu za Życiem oraz Wiosny Patriotów. Powodem jej powołania jest obserwowany od lat problem wycofywania się młodych ludzi z życia społecznego. Wierzymy, że najskuteczniejszymi działaniami, które mogą to zmienić, są te podejmowane bezpośrednio z młodzieżą – w ciekawy, przemawiający do nich sposób. Zadaniami fundacji Skrzydła są między innymi skupienie się na edukowaniu i aktywizowaniu młodzieży oraz uczestniczenie w ich wychowaniu.

W ramach Projektu postanowiliśmy zorganizować w roku szkolnym 2019/2020, dla młodzieży szkół średnich i podstawowych, spotkania z ciekawymi osobami, a nawet świadkami walki o wolność i niezależności Polski i Gdańska. Projekt zakłada organizację spotkania dla uczniów szkół średnich oraz starszych klas uczniów szkól podstawowych.

Spotkanie dla uczniów składa się z kilku części:

 1. Mini konferencje o tematyce II wojny światowej przeprowadzone przez pasjonatów tego tematu, wprowadzenie do tematu spotkania.
 2. Spotkanie z kombatantem (czas ok. 10 min.) – żywymi świadkami historii II wojny światowej, prowadzone w formie wywiadu przez osoby w/w wymienione:
 • kombatant por. Jan Kowalczys ps. Śmiały z 77 pułku Armii Krajowej
 • kombatant kpt. Wacław Juszko ps Miły z Polskich Sił Zbrojnych
 • kombatant prof. ps Kpt Jerzy Grzywacz ps ‘Tapir’ Szare Szeregi, Zgrupowanie „Krybar”
 1. Spotkanie z rekonstruktorami, którzy z pasją opowiedzą o swoim hobby (czas ok. 10-15 min):
 • Szkolna Grupa Rekonstrukcji Historycznej – Czata 49/ sztafeta pokoleń
 • żołnierze z VII Brygady Obrony Terytorialnej
 • harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej Obrony Wybrzeża
 1. Koncert utworów o tematyce historyczno – patriotycznej, skierowany do młodych ludzi- raper Tadeusz Polkowski (czas trwania ok. 40 min).

Nasi partnerzy:

 • Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • GRH Czata ‘49

Szkolna Grupa Rekonstrukcji Historycznej Czata 49 przy Szkole Podstawowej nr 19 w Gdańsku. Jej założycielem jest Pan Piotr Czerepuk. Celem jest propagowanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.

 • WOT

Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy. Nasze motto: „zawsze gotowi, zawsze blisko”.

 • GRH (Grupa Rekonstrukcji Historycznej) ‘Obrona Wybrzeża’

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Obrony Wybrzeża powstała w styczniu 2019 roku. Twórcy postanowili stworzyć grupę opierającą się na regulaminach i popartych informacjach z epoki. Skupiając się na marynarzach broniących Wybrzeża podczas II Wojny Światowej.

 • IPN
 • Gladius Gloriae
 • Harcerze ZHR
 • Bratwo św. Pawła

Zostaw komentarz